Homeopatia

Homeopatia on systemaattinen, kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa käytetään homeopaattisia lääkeaineita. Homeopaattiset lääkeaineet aktivoivat, tasapainottavat ja vahvistavat elimistön omaa vastustuskykyä. Homeopatian on alun perin kehittänyt saksalainen lääkäri ja tiedemies Samuel Hahnemann jo 1700 -luvulla. Nykyisin se on maailmanlaajuisesti toiseksi eniten käytetty hoitomuoto heti koululääketieteen jälkeen.

Homeopatia perustuu selkeisiin periaatteisiin, joiden taustalla on holistinen, kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä. Holistinen näkemys tarkoittaa sitä, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Ihminen on monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos yksi osa on rikki tai toimimaton, vaikuttaa se koko järjestelmään. Eri osia ei voida tarkastella irrallaan kokonaisuudesta.

Sairdauden oireiden katsotaan olevan merkkejä epätasapainotilasta, jota keho yrittää oireilemalla parantaa. Oire sinänsä ei siis ole sairaus, vaan pyrkimys paranemiseen. Homeopatialla pyritään auttamaan kehoa parantumaan ja poistamaan oireiden alkuperäinen syy. Pelkkä oireen tukahduttaminen ei ole paranemista. Oireita voisi verrata auton varoitusvaloihin. Jos kojelaudassa palaa punainen varoitusvalo, on se merkkinä siitä, että moottorissa on jotain vialla. Yksi tapa päästä varoitusvalosta eroon, on ruuvata siitä lamppu irti. Toinen tapa on selvittää, mikä moottorissa on vialla ja korjata se. Homeopatialla pyritään aina korjaamaan vika moottorista, ei ainoastaan sammuttamalla varoitusvaloja.

Homeopaatti ei tee diagnooseja tai nimeä sairauksia. Homeopaattisella hoidolla ei ole tarkoitus korvata lääkärin hoitoa. Homeopaattinen hoito on täydentävää hoitoa ja se sopii yhdessä käytettäväksi kaikkien muiden hoitomuotojen kanssa. Homeopatia perustuu kolmeen pääperiaatteeseen. Nämä ovat samankaltaisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus, sekä pienin mahdollinen annos.

Samankaltaisuus

Lääkevalmiste, joka terveessä henkilössä aiheuttaa oireita, parantaa ne sairaassa henkilössä minimaalisesti annosteltuna. Lääkeaineeksi valitaan mahdollisimman tarkasti sairastavan oireiden kanssa samankaltaisen reaktion aiheuttava lääkeaine, jolloin paranemisprosessi käynnistyy.  Homeopaattiset lääkeaineet on testattu terveillä ihmisillä lääkeainekokeissa. Näihin osallistuminen kuuluu nykyisin osaksi homeopatian opiskelua. Lääkeainekokeissa osa koehenkilöistä ottaa tietyn kaavan mukaan homeopaattista lääkeainetta ja toinen osa saa lumelääkettä.  Seuraavien päivien aikana kirjataan huolellisesti oireet ja tuntemukset; mieliala, energiataso, nukkuminen ja unet, muutokset ruokahalussa, janoisuudessa, kaikki muut tuntemukset ja fyysiset oireet. Nämä yhdistettynä muodastavat tietyn lääkeaineen oirekuvan ja lääkeaine toimii samankaltaisen oirekuvan omaavalla ihmisellä. Lääkeainekokeiden lisäksi tietoa homeopaattisten lääkeaineiden vaikutuksista on saatu kliinisen kokemuksen kautta homeopatian 400-vuotisen historian aikana. Homeopaatin tärkein työkalu onkin oirehakemisto, johon on koottu tiedot lääkeaineiden oirekuvista. Tällä hetkellä homeopaattisia lääkeäaineita on noin 8000.

Yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus

Homeopatiassa ihmistä katsotaan aina omana ainutlaatuisena yksilönään. Jokainen meistä oireilee ja reagoi itselleen ominaisella tavalla, ei ole kahta täysin samanlaista ihmistä. Ihmistä tarkastellaan myös kehon ja mielen muodostamana kokonaisuutena, näitä ei voi koksaan erottaa toisistaan. Ahdistunut ja stressaantunut ihminen voi saada fyysisiä oireita, vaikkapa päänsärkyä, ihottumia tai suolistovaivoja. Ennen flunssaa olo saattaa olla väsynyt, uupunut tai ärtyisä. Homeopaattinen lääkeäine valitaan kullekkin ihmiselle ottamalla huomioon kaikki yksilölliset oireet mielialasta fyysisiin oireisiin.

Pelkän yksittäisen sairauden oireen perusteella ei voi siis löytää sopivaa homeopaattista lääkeainetta. On otettava huomioon se, miten sairastetaan, mutta myös se, kuka sairastaa. Lääkeaineen valinnassa huomioidaan sairauden oireiden lisäksi ihmisen yksilölliset piirteet. Näin ollen aine, joka saattaa yhdellä parantaa esimerkiksi yskän tai korvatulehduksen, ei välttämättä auta laisinkaan toista samassa tilanteessa. Tästä johtuu se, että homeopaatti saattaa määrätä eri ihmiselle eri aineen samaan vaivaan. Lääkeaine on siis valittava yksilöllisesti. Jokaisella aineella on myös kokonaisvaltainen vaikutus. Emme voi eristää lääkeaineen vaikutusta vaikkapa vain hengitysteihin, vaan se vaikuttaa aina kaikilla tasoilla.

Pienin mahdollinen annos

Myrkyn ja lääkkeen ero on annostuksessa ja aineen vahvuudessa. Homeopaattiset lääkeaineet ovat erittäin voimakkaasti laimennettuja, käytännössä ne sisältävät vain vettä. Annoksen pienuus tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että homeopaattisia lääkeaineita otetaan vain silloin, kun oirekuva niitä edellyttää ja käytetään aina mahdollisimman pientä annostusta. Yksi rae tai pieni tilkka liuosta kerrallaan on riittävä. Lääkeaineita ei kokaan toisteta rutiininomaisesti, vaan vaikutusta seurataan ja lääke toistetaan vain, jos oireet sitä vaativat. Homeopattisessa hoidossa ei määrätä akuutissa tilanteessa monen päivän piutisia lääkekuureja. Apu tulee oikein valitulla lääkeaineella nopeasti, tunneissa tai enintään vuorokaudessa. Saman akuutin sairauden aikana voidaan toki joutua käyttämään eri aineita oirekuvan muuttuessa. Kroonisissakin tilanteissa, jossa lääkeaineita voidaan käyttää pidempiäkin ajanjaksoja, pyritään niitä käyttämään mahdollisimman vähän ja pieninä annoksina.

Homeopaattiset lääkevalmisteet

“Homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä.” (Fimea).  Homeopaattiset valmisteet ovat Suomessa lain mukaan rekisteröityjä lääkevalmisteita, joita valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Homeopaattisia lääkeaineita ( eli lääkevalmisteita ) valmistetaan mitä erilaisimmista lähtöaineista; kasveista, mineraaleista, eläinkunnasta tai vaikkapa äidinmaidosta. Jotkut lähtöaineet ovat todella myrkyllisiä, mutta myrkkyvaikutus poistuu valmistusprosessin aikana, kun lähtöainetta laimennetaan kerta toisensa jälkeen. Homeopaattiset lääkeaineet valmistetaan lääketehtaissa ja niitä myydään apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa. Erilaisia homeopaattisia lääkeaineita on tällä hetkellä olemassa jo yli 8000.

Homeopaattiset lääkeaineet eivät siis ole sama asia kuin rohdokset tai luontaistuotteet, joihin ne joskus sekoitetaan. Ne eivät voi aiheuttaa allergisia reaktioita, koska ne eivät sisällä proteiineja, joihin elimistö voisi reagoida. Homeopaattiset  lääkeaineet eivät myöskään rasita tai vahingoita maksaa tai munuaisia, koska ne eivät sisällä käytännössä muuta kuin vettä.

Homeopaattisen lääkeaineen jälkeen voi tulla reaktioita, vaikkapa ihottumia. Samoin oireet voivat hetkellisesti jopa pahentua. Tällöin kysymyss on siitä, että on valittu hyvä homeopaattinen aine,  mutta se on annettu liian korkeassa vahvuudessa eli potenssissa. Immuniteettijärjestelmä saa turhan kovan tönäisyn ja reagoi liikaa. Tämä on harvinaista ja korkeita vahvuuksia käyttävät vain homeopaatit, jotka osaavat ottaa tämän huomioon. Tämän vuoksi itsehoidossa on kuitenkin turvallisinta käyttää vain alhaisempia vahvuuksia.

Homeopaattiset lääkeaineet parantavat tukien ja vahvistaen kehon omaa parantavaa järjestelmää, eivät ainoastaan poistamalla oireita. Ne toimivat ikään kuin impulssina omalle immuniteetille ja nopeuttavat akuutin taudin luonnollista kulkua, sekä vähentävät jälkitautien esiintymistä. Vielä ei osata aukottomasti selittää, mihin homeopaattisten lääkeaineiden vaikutus perustuu. Tiedemiehet tutkivat tätä kiinnostavaa aihetta ja tähän mennessä on voitu osoittaa, että homeopaattisissa laimennoksissa on jäljellä nanokokoisia hiukkasia lähtöaineista. Homeopaatit puhuvat energiasta ja veden muistista. Nykyisen ymmärryksen mukaan vesimolekyylit tosiaan järjestyvät eritavoin, riippuen siitä, mitä vedessä on ollut. Aihe on kiehtova, mutta selitystä sille, miksi homeopaattiset lääkeaineet saavat aikaiseksi konkreettisia muutoksia fyysisessä kehossa ei osata vielä antaa. Vuosisatojen kliinisen kokemuksen perusteella homeopatia on kuitenkin vaikuttavaa. Itse olen todennut sen asiakkaideni kautta päivittäin jo vuosien ajan.